Spännande läsning utan mord och blåljus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Byggnader vid Parc André Citroën i Paris.

MOTPART är en fristående uppföljare till romanen ÖDELAGD som åtskilliga sagt sig sträckläst. Flera efterlyste i samma andetag en fortsättning på den dramatiska relationshistorien om det medelålders paret Helena och Mats Winberg. Dessutom tyckte en hel del att den borde filmas eller göras som TV-serie. Det blev en inspirationsfaktor och påhejare för författaren Henrik Valentin.

Denna hemsida ska ge läsare fördjupningsmaterial och fiktiv verklighetsförankring. Dessutom ska den förhoppningsvis inspirera till läsning av en ”spänningsroman” som inte innehåller mord och blinkande blåljus. Spänning finns faktiskt i andra former, exempelvis genom denna berättelse om en man som går från en relation till en annan i tron att han funnit lyckan. Så fel han har när det visar sig att han befinner sig på bräckliga isflak långt ute till havs.

Här på hemsidan presenteras även några av de namngivna viner som det finns gott om i romanen. Huvudpersonen Mats är ingen expert utan intresserad av dessa ädla drycker i största allmänhet, som dock i vissa fall är föga ädla. Han har installerat en liten, vinkällare sin ömt vårdade ”cave”.

Huvudpersonen Mats Winbergs intresse för historiska och nya byggnader delar han med många, och då med fler än bara yrkesmän.

 

Denna hemsida kommer att ersätta den tidigare bloggen: motpart.blogspot.se

Motpart är en sida och bok från Fonem Förlag
0705-780 790 | info@fonemforlag.se

Copyright LogicAlley-2014 | Admin